Περί εξυγίανσης και άλλων δεινών

Πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των έργων ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ και ERC, η απόφαση με τίτλο «Αναπροσαρμογή προϋπολογισμών ενταγμένων πράξεων λόγω εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Δρ. Χρήστος Βασιλάκος. Σύμφωνα με αυτή, μια σειρά ερευνητικών έργων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη θα υποστούν κούρεμα του προϋπολογισμού τους μέχρι και 28%, χωρίς μείωση του φυσικού τους αντικειμένου. Με άλλα λόγια, σε ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ανάμεσα σε πανεπιστήμια (ή άλλους ερευνητικούς φορείς) και τη ΓΓΕΤ, η υπογραφή της ΓΓΕΤ δεν ισχύει, αλλά των πανεπιστημίων ισχύει. Από μια πρόχειρη επεξεργασία της λίστας των 35 έργων με δικαιούχο το Πολυτεχνείο, προκύπτει ότι από την εν λόγω «εξυγίανση» το ΕΜΠ θα υποστεί ζημιά που ξεπερνά το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.

Αν και έχει περάσει μία εβδομάδα μετά την επίσημη δημοσίευση του εγγράφου της ΓΓΕΤ, ούτε οι Πρυτανικές Αρχές ούτε το Συμβούλιο του Ιδρύματος αντέδρασαν σε αυτή την πρωτοφανή απόφαση (οι έως τώρα αντιδράσεις έχουν έρθει μόνο από κάποιες μεμονωμένες φωνές, καθώς και από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών). Είμαι βέβαιος ότι τα θεσμικά μας όργανα είχαν πολύ σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθούν. Εξάλλου, τι είναι ενάμιση ψωροεκατομμύριο; Την υγειά μας να’ χουμε – κι εμείς, και η «δια βίου μάθηση».

(Εξ)υγιαίνετε

 

 

This entry was posted in πανεπιστήμιο, επιστήμη. Bookmark the permalink.

4 Responses to Περί εξυγίανσης και άλλων δεινών