Βελιστοποίηση φράγματος Ιλαρίωνα με τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους

Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.

[Βελιστοποίηση φράγματος Ιλαρίωνα με τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους]

[doc_id=1947]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια