Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

D. Zarris, [No English title available], PhD thesis, 540 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2019.

[doc_id=1978]

[Greek]

PDF Full text (74238 KB)