Ακουστική ξενάγηση

 

Η διαδρομή 5, η οποία περιλαμβάνει και την ακουστική ξενάγηση έχει σημανθεί με κατάλληλα χρώματα για να είναι ορατή από άτομα με μειωμένη όραση.

Χαρακτηριστικό σήμα της διαδρομής της ακουστικής ξενάγησης

Ο επισκέπτης προμηθεύεται την κατάλληλη συσκευή ακουστικής ξενάγησης από την είσοδο του πάρκου και περιηγείται στο χώρο με την σχετική σήμανση.

Όταν ο επισκέπτης εντοπίσει την κατάλληλη πινακίδα, πληκτρολογεί τον αριθμό που αναγράφεται και ακούει την ακουστική ξενάγηση.


Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η διαδρομή της ακουστικής ξενάγησης σε σχέση με την είσοδο του πάρκου και δύο στάσεις της ακουστικής ξενάγησης που βρίσκονται εκτός της κεντρικής διαδρομής.


Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται λεπτομέρεια της διαδρομής, στάσεις τις ακουστικής ξενάγησης, καθώς επίσης και κατάλληλες θέσεις για χώρους στάθμευσης στο ξεκίνημα της ακουστικής ξενάγησης (προτεραιότητα σε ΑΜΕΑ) .

 

Από τις παρκάτω εικόνες μπορείτε να κάνετε "download" χαρακτηριστικά "Traks" της ακουστικής ξενάγησης

Δεξί "κλικ" επάνω στην εικόνα-επιλογή: "Save link as..."