Κοινοπραξία    
 

Δικαιούχος του Green Marathon ήταν η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, ενώ ως εταίροι συμμετείχαν ο Δήμος Μαραθώνα, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΕΠΤΑ ΕΠΕ – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.

 

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μαραθώνα

Δήμος Μαραθώνα

  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  ΕΠΤΑ – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων
     

Στόχοι

Το επιδεικτικό έργο Green Marathon ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2004 και περατώθηκε το 2007. Χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στα πλαίσια του προγράμματος LIFE - Περιβάλλον. Το έργο αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον τουρισμό και τις οικονομικές δραστηριότητες στο χώρο του Εθνικού Πάρκου. Σκοπός του ήταν η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες σε προστατευόμενες περιοχές.

Οι κύριοι στόχοι του ήταν:

  1. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων εντός του πάρκου.
  2. Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με την εφαρμογή EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου) σε όλες τις δραστηριότητες.
  3. Εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ σε χώρους φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής αξίας και αναψυχής.
  4. Ανάδειξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της σχέσης «περιβάλλοντος και προσβασιμότητας».
  5. Επίδραση της επίσκεψης άνω του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων ετησίως στα θέματα αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής.