Εικονική περιήγηση: παρατηρητήρια

 

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι θέσεις των παρατηρητηρίων του πάρκου και το τοπίο γύρω από αυτά.

Σχετικές με τα παρατηρητήρια εικόνες οι [1], [2], [3] στην ετικέτα "Photo gallery".


Θέσεις των παρατηρητηρίων  

 

Παρατηρητήριο 2
Χαρακτηριστικές εικόνες του τοπίου από το παρατηρητήριο: [1]
 
Παρατηρητήριο 3
Χαρακτηριστικές εικόνες του τοπίου από το παρατηρητήριο: [1], [2]

Παρατηρητήριο 4
Χαρακτηριστικές εικόνες του τοπίου από το παρατηρητήριο: [1], [2]

 Παρατηρητήριο 5
Χαρακτηριστικές εικόνες του τοπίου από το παρατηρητήριο: [1]