Αυτοψίες Κηφισού

31 αυτοψίες

Σύνοδος id Ημερομηνία Περιοχή ↓ Ευρήματα
1 3 Sept. 25, 2004 Ανατολικά Κηφισού, πλησίον Κρυονερίου Κατασκευή τειχίων περίφραξης σε μικρή απόσταση από τον παραχείμαρρο ανατολικά του Κηφισού βόρεια της στροφής του κεντρικού δρόμου προς Κρυονέρι, όπου επίσης έχει μπαζωθεί το δυτικό πρανές του ρέματος.
3 34 Jan. 27, 2007 Κηφισός Διαπιστώθηκε συσσώρευση πολλών αχρήστων παλαιών σιδηρικών και άλλων αντικειμένων εντός περιφραγμένου χώρου.
2 16 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθησαν σε διάφορα οικόπεδα παλαιά οχήματα εντός της Α΄ Ζώνης Προστασίας.
2 18 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθησαν πολλά μπαζώματα προς τα πρανή του Κηφισού.
2 19 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθη απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων υπολειμμάτων σκυροδέματος και πολλά απορρίμματα.
2 20 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθη μεγάλο και επικίνδυνο μπάζωμα των υψηλών πρανών σε φερόμενη ιδιοκτησία Σκιαδά (επιχείρηση μαρμάρων)
1 2 Sept. 25, 2004 Κηφισός Εκτροπή κοίτης και μπάζωμα παραχειμάρρου του Κηφισού για την κατασκευή δρόμου (εντός Ζώνης Προστασίας) προς εξυπηρέτηση των παραρεμμάτιων οικοπέδων.
1 4 Sept. 25, 2004 Κηφισός Μπάζωμα παραχειμάρρου για κατασκευή δρόμου και κατασκευή μάντρας εντός κοίτης από ιδιώτη.
3 24 Jan. 27, 2007 Κηφισός Δεν διαπιστώθηκαν νέες απορρίψεις.
3 25 Jan. 27, 2007 Κηφισός Διαπιστώθηκε εγκατάσταση μάντρας οικοδομικής ξυλείας εντός περιφραγμένου χώρου εκτάσεως περίπου μισού στρέμματος
3 26 Jan. 27, 2007 Κηφισός Λειτουργεί σταθμός απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων του Δήμου Νέας Ερυθραίας καθώς και εγκατάσταση αμμοβολής
3 32 Jan. 27, 2007 Κηφισός Διαπιστώθηκε εγκατάσταση 4 container τοποθετημένων σε διώροφη διάταξη.
3 33 Jan. 27, 2007 Κηφισός Διαπιστώθηκε εγκατάσταση 4 κυλινδρικών δεξαμενών ύψους 2 έως 3 μέτρων και διαμέτρου δύο μέτρων περίπου, τοποθετημένων σε τσιμεντένια βάση.
2 17 May 5, 2005 Κηφισός Υπάρχουν μπαζώματα σε διάφορες εγκαταστάσεις στα πρανή του Κηφισού
1 7 Sept. 25, 2004 Κηφισός Ιδιώτης (Τσίγκος) έχει μπαζώσει με μεγάλους όγκους χωμάτων το πρανές του Κηφισού (Α΄ Ζώνη προαστασίας)
2 11 May 5, 2005 Κηφισός Έγινε έλεγχος σε έκταση φερομένου ιδιοκτήτη Καρκανάκη όπου ευρέθησαν πολλά αμαξώματα ρυμουλκούμενα (νταλίκες κλειστού τύπου) διατεταγμένα προς οριοθέτηση χώρων. Σε μερικά από αυτά είχαν εγκατασταθεί οικογένειες τσιγγάνων ενώ κατά πληροφορίες κατοίκων άλλα ενοικιάζονται σε οικονομικούς μετανάστες. Διαπιστώθηκαν επίσης διαμορφώσεις εδάφους και μπαζώματα μέσα στη Ζώνη Προστασίας, υπήρχαν δε πολλά απορρίμματα μέχρι και τα πρανή του ρέματος.
2 13 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθησαν περιφράξεις στην επιχείρηση Ψοφάκη δίπλα στον Κηφισό και επέκταση των εγκαταστάσεων δυτικά με εκσκαφή των πρανών του δρόμου (στροφές Τατοΐου)
2 14 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθη εναπόθεση πολλών υλικών (μεγάλοι σωλήνες, κουλούρες καλωδίων, μηχανήματα και άλλα υλικά) δίπλα στον Κηφισό.
2 15 May 5, 2005 Κηφισός Ευρέθησαν πολλά τεμάχια υπολείμματα μαρμάρων από βιοτεχνία μαρμάρων δίπλα και μέσα στον Κηφισό.
1 5 Sept. 25, 2004 Κηφισός (Νέα Ερυθραία) Λειτουργία χώρου μεταφόρτωσης απορριμάτων
1 6 Sept. 25, 2004 Κηφισός (Νέα Κηφισιά) Εχει περιφραχθεί μεγάλη έκταση, έχουν κοπεί δέντρα και ασκούνται κτηνοτροφικές δραστηριότητες (βοοειδή).
2 9 May 5, 2005 Ρέμα Πύρνας Ευρέθησαν εκτεταμένα παλαιά και νέα μπαζώματα καθώς και πλήθος απορριμμάτων εντός και εκτός της κοίτης και από την πλευρά των ορίων του Δήμου Κηφισιάς και από την πλευρά της Μεταμόρφωσης. Έγινε έλεγχος κατά μήκος της Πύρνας ανατολικά προς Κηφισιά και ευρέθησαν ομοίως παλαιά και νέα μπαζώματα και απορρίμματα.
2 10 May 5, 2005 Ρέμα Πύρνας Έγινε έλεγχος στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισμού και διαπιστώθηκαν εργασίες κατασκευής τσιμεντένιας πλατφόρμας σε έκταση που φέρεται να ανήκει στο Δήμο Κηφισιάς.
2 12 May 5, 2005 Ρέμα Πύρνας Διαπιστώθηκε ιδιαίτερη ρύπανση των νερών του ρέματος της Πύρνας (μαύρο χρώμα και έντονη δυσοσμία)
1 8 Sept. 25, 2004 Ρέμα Πύρνας Έχουν απορριφθεί πολλά μπάζα και σκουπίδια με αποτέλεσμα η περιοχή να μοιάζει με χωματερή
3 31 Jan. 27, 2007 Ρέμα Σουνά Ευρέθησαν μεγάλες ποσότητες επιχωματώσεων στο ανατολικό πρανές και απορρίμματα μέσα στην κοίτη του ρέματος
3 29 Jan. 27, 2007 Ρέμα Χελιδονούς Διαπιστώθηκαν απορρίψεις μεγάλων ποσοτήτων μπαζών κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κύμης
3 30 Jan. 27, 2007 Ρέμα Χελιδονούς Διαπιστώθηκε περίφραξη επικλινούς αγροτεμαχίου η οποία εκτείνεται μέχρι την Α΄ Ζώνη προστασίας του Κηφισού
3 23 Jan. 27, 2007 Φασιδέρι Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες επιχωματώσεις και κλείσιμο ρέματος που διερχόταν κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή (παραχείμμαρος ρέματος Φασίδερι και Κηφισού). Δίπλα διαπιστώθηκε η ανέγερση δύο νέων οικοδομών.
3 21 Jan. 27, 2007 Φασιδέρι Έχει μπαζωθεί το πρανές και έχουν τοποθετηθεί τρία container σε σχήμα Π επάνω σε τσιμεντένια πλατφόρμα σε απόσταση 10 μέτρων από την κοίτη του ρέματος, εντός Α Ζώνης Προστασίας
3 22 Jan. 27, 2007 Φασιδέρι Διαπιστώθηκε έντονη ρύπανση και δυσοσμία.