Αρχείο φωτογραφιών

του ερευνητικού έργου Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα