Θεμιστοκλής Σ. Ξανθόπουλος (1936–)

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (Απρίλιος 2017)

1. Πανεπιστημιακές Σπουδές (1953–1958, 1960–1964)

2. Ακαδημαϊκή θητεία

3. Θητεία σε τομείς εφαρμοσμένης τεχνολογίας και δημόσιας διοίκησης

4. Θητεία σε εγχειρήματα χαμηλής κοινωνικής ενθαλπίας

5. Επικοινωνία

e-mail: thxanth@central.ntua.gr