Εικονική περιήγηση Εθνικού Πάρκου Σχινιά

 

Περιήγηση 

Με διπλό αριστερό κλικ στην παρακάτω δορυφορική εικόνα επιτυγχάνεται μεγέθυνσή της και εμφάνιση των σχεδιασμένων διαδρομών με τις αντίστοιχες πληροφορίες τους.

 

Παρατηρητήρια

Οι θέσεις των παρατηρητηρίων υποδηλώνονται με κόκκινα τρίγωνα.

 

Διαδρομές

Με διπλό αριστερό κλικ στην ετικέτα "Info" μπορείτε να κατεβάσετε αρχείο σε μορφή .pdf, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι σχεδιασμένες διαδρομές στο χώρο του πάρκου.
Παράλληλα περιγράφεται η ευστάθεια και η προσβασιμότητα του εδάφους του πάρκου κατά τη διάρκεια του έτους. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα σε επισκέπτες ΑΜΕΑ και ποδηλάτες..

Για την περιήγηση των επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά, έχουν σχεδιασθεί διαδρομές, οι οποίες διευκολύνουν τους επισκέπτες κατά την περιήγησή  τους στο χώρο. Οι διαδρομές φαίνονται συνοπτικά στην παρακάτω δορυφορική εικόνα.