Σφίγγα: Ηλεκτρονικό βοήθημα για το διάβασμα

Επιστημονική περιοχή: Υδρεύσεις


[106] Διερευνάται η τροφοδοσία μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας από το υφιστάμενο δίκτυο διανομής γειτονικού οικισμού, μέσω ενός συνδετήριου αγωγού. Ποια από τις ακόλουθες λύσεις είναι ενδεδειγμένη, αν είναι γνωστό ότι αρκετές περιοχές του εν λόγω δικτύου παρουσιάζουν οριακή επάρκεια πιέσεων κατά τη θερινή περίοδο;


Επόμενο →

Αρχή