Σφίγγα: Ηλεκτρονικό βοήθημα για το διάβασμα

Επιστημονική περιοχή: Τεχνική υδρολογία


[91] Η καλή λειτουργία βροχογράφου είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό:


Επόμενο →

Αρχή