Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της λίμνης Πλαστήρα

Τεύχη έργου

Διάφορα αρχεία έργου

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις

Εκπαιδευτικό υλικό

Παρουσίαση στους φοιτητές 2007

Οπτικό υλικό από την παρουσίαση στο μάθημα "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υδραυλικά έργα", 29 Μαΐου 2007:

Παρουσίαση στους φοιτητές 2004

Οπτικό υλικό από την παρουσίαση στο μάθημα "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υδραυλικά έργα", 23 Μαρτίου 2004:

Αρχείο

Παρουσίαση 2003

Σχετική βιβλιογραφία