Σύνταξη προμελέτης μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον ποταμό Αχελώο

S Gerotoliou, M. Ibabi, G.T. Manolis, and N.P. Chela, [No English title available], Course work, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, 2019.

[doc_id=2007]

[Greek]

PDF Full text (14036 KB)

Tagged under: Student projects - Integrated Project of Hydraulic Engineering