Οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή της Αγίας Ευφημίας, Κεφαλονιά

A Agapitidou, S Lalbrou, N. Mandravellos, and S Skroufouta, [No English title available], Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2021.

[doc_id=2141]

[Greek]

PDF Full text:

Tagged under: Student projects - Integrated Project of Hydraulic Engineering