Η Ιτιά είναι ερευνητική ομάδα με κύριο πεδίο μελέτης την υδρολογία, τη διαχείριση υδροσυστημάτων, την υδροπληροφορική και την υδροκλιματική στοχαστική. Το όνομα «Ιτιά» είναι από το γνωστό υδροχαρές φυτό.

Αποτελείται από 20 μέλη, με επιστημονικό συντονιστή τον Νίκο Μαμάση και πρώην συντονιστή τον Δημήτρη Κουτσογιάννη. Η Ιτιά είναι ανοιχτή ομάδα και έχει συνεργαστεί με συναδέλφους απ' όλες τις ηπείρους.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει την αποθησαύριση των πληροφοριών της Ιτιάς σχετικά με:

Άλλοι ιστότοποι της Ιτιάς είναι:

Άλλοι σχετικοί ιστότοποι:

Πιο δημοφιλή έγγραφα ανά έτος: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Πρόσφατα βραβεία της Ιτιάς

Ο Δημήτρης Κουτσογιάννης τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Υδρολογίας/Μετάλλιο Dooge καθώς και τη διάλεξη Lorenz.

Ο Ανδρέας Ευστρατιάδης τιμήθηκε με το Editor's Citation for Excellence in Refereeing από το περιοδικό Water Resources Research.

Ο Γιώργος Τσεκούρας τιμήθηκε με το βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στην κατηγορία Ενέργεια για τη διπλωματική εργασία του.

Ο Δημήτρης Μπουζιώτας τιμήθηκε με το Βραβείο Παπαγιανάκη για τη διπλωματική εργασία του.

Ο Παναγιώτης Δήμας τιμήθηκε με το Βραβείο του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων για τη διπλωματική εργασία του.

Το μπλογκ της Ιτιάς - Πρόσφατα έγγραφα που συστήνονται - Πληροφόρηση για τα έγγραφα με rss RSS