Αξιολόγηση δορυφορικών προϊόντων βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα

Μ. Παπαθεοδοσίου, Αξιολόγηση δορυφορικών προϊόντων βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα, Μεταπτυχιακή εργασία, 333 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2011.

[doc_id=1172]

[Ελληνικά]

Επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγηση των δορυφορικών δεδομένων υετού σε μικρή χρονική κλίμακα πάνω από όλη την Ελληνική επικράτεια. Τα δορυφορικά δεδομένα που αξιολογούνται είναι αυτά που προκύπτουν από τον αλγόριθμο 3Β42V6 της αποστολής TRMM της NASA. Η μικρότερη χρονική κλίμακα στην οποία αξιολογούνται τα δεδομένα είναι το 3ωρο, που είναι και η χρονική ευκρίνεια στην οποία διατίθενται τα δορυφορικά δεδομένα αυτού του αλγορίθμου, ενώ η χωρική ευκρίνεια είναι 0.25ο. Η αξιολόγηση έγινε με τη βοήθεια επίγειων (σημειακών) μετρήσεων υετού που λήφθηκαν από 29 σταθμούς της ΕΜΥ, όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα κατανεμημένους στον Ελλαδικό χώρο. Η χρονική περίοδος που καλύπτει αυτή η αξιολόγηση ξεκινά από 1/1/1998 (δηλαδή από τότε που άρχισαν να διατίθενται τα δορυφορικά δεδομένα του συγκεκριμένου αλγορίθμου) μέχρι τις 31/5/2010. Επιπλέον, τόσο από τα δορυφορικά δεδομένα όσο και από τις επίγειες μετρήσεις εξήχθησαν, με εμπειρική κατανομή, μέγιστα 10ετίας και 5ετίας και έγινε σύγκριση μεταξύ των αντίστοιχων τιμών. Οι διάρκειες των μεγίστων που υπολογίστηκαν είναι οι 3, 6, 12, 24 και 48 ώρες. Από την σύγκριση αυτή υπολογίστηκε το σφάλμα μεγίστων των δορυφορικών δεδομένων. Επίσης, επιχειρήθηκε η αναπαράσταση της χωρικής κατανομής του σφάλματος μεγίστων σε χάρτες, με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS), όπως επίσης και των ίδιων των μεγίστων που προέκυψαν από τα δορυφορικά δεδομένα χωρίς καμία διόρθωση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από τις τιμές μεγίστων ελέγχθηκε και κατά πόσο οι δορυφορικές μετρήσεις προσομοιώνουν την δίαιτα (συχνότητα, μέγεθος κ.α.) των ισχυρών επεισοδίων βροχής μέσα σ’ αυτό το διάστημα των 10 περίπου υδρολογικών ετών (1/1998-5/2010).

PDF Πλήρες κείμενο (11088 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: