Ακραίες ιδιότητες τυπικών δομών αυτοσυσχέτισης

E. Anagnostopoulou, A. Galani, P. Dimas, A. Karanasios, T. Mastrotheodoros, E. Michailidi, D. Nikolopoulos, S. Pontikos, F. Sourla, A. Chazapi, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Record breaking properties for typical autocorrelation structures, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4520, doi:10.13140/RG.2.2.20420.22400, European Geosciences Union, 2013.

[Ακραίες ιδιότητες τυπικών δομών αυτοσυσχέτισης]

[doc_id=1331]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20420.22400

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια