Αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες στον 21ο αιώνα: επανεξέταση παλίοτερων και νεότερων ιδεών (διάλεξη keynote)

D. Koutsoyiannis, Water resources development and management for developing countries in the 21st century: revisiting older and newer ideas (keynote lecture), International Symposium on Answers to Asian Aquatic Problems 2013, Tokyo, Japan, 11–18, doi:10.13140/RG.2.1.3721.4965, Tokyo Metropolitan University, 2013.

[Αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες στον 21ο αιώνα: επανεξέταση παλίοτερων και νεότερων ιδεών (διάλεξη keynote)]

[doc_id=1402]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (264 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://www.comp.tmu.ac.jp/water/AAA+2013/proceedings.html

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. H. Tyralis, A. Tegos, A. Delichatsiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A perpetually interrupted interbasin water transfer as a modern Greek drama: Assessing the Acheloos to Pinios interbasin water transfer in the context of integrated water resources management, Open Water Journal, 4 (1), 113–128, 12, 2017.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων