Τυχαίοι στοχασμοί στη στοχαστική (Διάλεξη Lorenz)

D. Koutsoyiannis, Random musings on stochastics (Lorenz Lecture), AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.1.2852.8804, American Geophysical Union, 2014.

[Τυχαίοι στοχασμοί στη στοχαστική (Διάλεξη Lorenz)]

[doc_id=1500]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4067 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: https://agu.confex.com/agu/fm14/preliminaryview.cgi/Session3849

Σημείωση:

Η διάλεξη βιντεοσκοπήθηκε από την AGU και είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=4i6l_5IXA1U

και επίσης (για τα μέλη της AGU) στη διεύθυνση:

https://virtualoptions.agu.org/media/NG33C-01.+Lorenz+Lecture%2C+Presented+By+Demetris+Koutsoyiannis/0_ubddipw9/25431652

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, P. Dimitriadis, F. Lombardo, and S. Stevens, From fractals to stochastics: Seeking theoretical consistency in analysis of geophysical data, Advances in Nonlinear Geosciences, edited by A.A. Tsonis, 237–278, doi:10.1007/978-3-319-58895-7_14, Springer, 2018.
2. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, ISBN: 978-618-85370-0-2, 333 pages, Kallipos, Athens, 2021.

Κατηγορίες: Ντετερμινισμός και στοχαστικότητα, Ομοιοθεσία, Στοχαστική, Αβεβαιότητα