Τυχαίοι στοχασμοί στη στοχαστική (Διάλεξη Lorenz)

D. Koutsoyiannis, Random musings on stochastics (Lorenz Lecture), AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.1.2852.8804, American Geophysical Union, 2014.

[Τυχαίοι στοχασμοί στη στοχαστική (Διάλεξη Lorenz)]

[doc_id=1500]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4067 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: https://agu.confex.com/agu/fm14/preliminaryview.cgi/Session3849

Σημείωση:

Η διάλεξη βιντεοσκοπήθηκε από την AGU και είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=4i6l_5IXA1U

και επίσης (για τα μέλη της AGU) στη διεύθυνση:

https://virtualoptions.agu.org/media/NG33C-01.+Lorenz+Lecture%2C+Presented+By+Demetris+Koutsoyiannis/0_ubddipw9/25431652

Κατηγορίες: Ντετερμινισμός και στοχαστικότητα, Ομοιοθεσία, Στοχαστική, Αβεβαιότητα