Τελική έκθεση πρώτης φάσης

Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική έκθεση πρώτης φάσης, Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1, Τεύχος 7, 114 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1989.

[doc_id=151]

[Ελληνικά]

Η έκθεση συνοψίζει τις εργασίες της πρώτης φάσης του ερευνητικού έργου και περιλαμβάνει: (1) εισαγωγή - ιστορικό, (2) περιγραφή του σχήματος υδροδότησης της πρωτεύουσας, (3) εξέταση των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης της Αθήνας, (4) περιγραφή της συλλογής, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας των υδρολογικών δεδομένων, (5) περιγραφή των υδρολογικών χαρακτηριστικών των υδρολογικών λεκανών Μόρνου και Ευήνου, και (6) εξαγωγή πρώτων συμπερασμάτων και ανάλυση των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.

PDF Πλήρες κείμενο (24978 KB)

Σχετικό έργο: Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1