Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Α

Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Α, Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, Πέτρα Συνεργατική, Δ. Κουτσουδάκης, Ελληνική Μελετητική, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, 148 pages, Αθήνα, 1997.

[doc_id=157]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υδρολογικής διερεύνησης της λεκάνης του ποταμού Πηνειού, η οποία αφορά στον υπολογισμό των μεγεθών σχεδιασμού των έργων που προτείνονται (διευθέτηση της εξωτερικής και της εσωτερικής κοίτης του Πηνειού και άλλα αντιπλημμυρικά έργα). Τα τελικά ζητούμενα υδρολογικά μεγέθη σχεδιασμού είναι οι μέγιστες παροχές και τα πλήρη υδρογραφήματα πλημμύρας σε διάφορες θέσεις ενδιαφέροντος. Η μελέτη περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των στατιστικών αναλύσεων που έγιναν για τον υπολογισμό των μέγιστων και ελάχιστων παροχών στις θέσεις ενδιαφέροντος.

PDF Πλήρες κείμενο (983 KB)

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας