Περιβάλλον, Νερό, Ενέργεια και αναζήτηση του Ορθού Λόγου

Δ. Κουτσογιάννης, Περιβάλλον, Νερό, Ενέργεια και αναζήτηση του Ορθού Λόγου, Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.2.36732.13443, ΔΕΥΑ Λάρισας, 2016.

[doc_id=1619]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4226 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36732.13443