Ανάπτυξη κατανεμημένου υδρολογικού λογισμικού με εφαρμογή καινοτόμων κινηματικών τεχνικών

K. Risva, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, MSc thesis, 166 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2018.

[Ανάπτυξη κατανεμημένου υδρολογικού λογισμικού με εφαρμογή καινοτόμων κινηματικών τεχνικών]

[doc_id=1915]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (9304 KB)