Φράγματα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στην Ελλάδα: εμβάθυνση, προβλήματα κια προπτικές

A. Efstratiadis, Dams and their environmental impacts in Greece: insights, problems and challenges, Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER) River conservation actions – Greece AMBER National Workshop, Ministry of Environment & Energy, doi:10.13140/RG.2.2.22475.44323, Athens, 2019.

[Φράγματα και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις στην Ελλάδα: εμβάθυνση, προβλήματα κια προπτικές]

[doc_id=1951]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3528 KB)

Κατηγορίες: Περιβάλλον