Υδρολογική μελέτη, Κεφ. 9 της Τεχνικής Έκθεσης

Δ. Κουτσογιάννης, και Ρ. Ματίσεν, Υδρολογική μελέτη, Κεφ. 9 της Τεχνικής Έκθεσης, Οριστική μελέτη διευθετήσεως χειμάρρου Καλλιθέας Μυτιλήνης, Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάδοχος: ΤΕΝΕΤ, 19 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1988.

[doc_id=226]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Δεδομένα. Ανάλυση μέγιστων βροχοπτώσεων και κατάρτιση όμβριων καμπυλών. Υπολογισμός παροχών σχεδιασμού του χειμάρρου Καλλιθέας.

PDF Πλήρες κείμενο (1501 KB)

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη διευθετήσεως χειμάρρου Καλλιθέας Μυτιλήνης