Τελική Έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Τελική Έκθεση, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 7, 105 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.

[doc_id=246]

[Ελληνικά]

Η έκθεση συνοψίζει τις εργασίες του ερευνητικού έργου και περιλαμβάνει: (1) εισαγωγή - ιστορικό, (2) περιγραφή των υδρομετεωρολογικών σταθμών της Θεσσαλίας, (3) σύντομη περιγραφή του λογισμικού που εκπονήθηκε, (4) σύντομη περιγραφή των υδρολογικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους, (5) τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης εργασίας σύνθεσης ομβρίων καμπυλών για το υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, (6) διερεύνηση του μετασχηματισμού βροχόπτωση-πλημμυρική απορροή και κατάρτιση μοναδιαίων υδρογραφημάτων, (7) γενική μεθοδολογία κατάρτισης καταιγίδων και πλημμυρών σχεδιασμού και εφαρμογή της στις λεκάνες Παλιοδερλί, Μουζάκι και Πύλη και (8) υδρολογική μελέτη των ελάχιστων παροχών του Πηνειού.

PDF Πλήρες κείμενο (8923 KB)

Σχετικό έργο: Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Chatzinikolaou, Y., A. Ioannou and M. Lazaridou, Intra-basin spatial approach on pollution load estimation in a large Mediterranean river, Desalination, 250 (1), 118-129, 2010.