Σχέδια-Χάρτες

Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, και Ι. Τζεράνης, Σχέδια-Χάρτες, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.

[doc_id=265]

[Ελληνικά]

Χάρτης λεκανών απορροής, προτεινόμενων έργων, βροχομετρικών και μετεωρολογικών σταθμών, υδρομετρικών σταθμών κτλ.

Σχετικό έργο: Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας