Υδραυλικοί υπολογισμοί

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 2, 13 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 1982.

[doc_id=391]

[Ελληνικά]

Υδραυλικοί υπολογισμοί των αγωγών ακαθάρτων.

Σχετικό έργο: Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας