Γεωγραφική βάση δεδομένων για τις λιμνοδεξαμενές στην Ελλάδα

Χ. Ευθυμίου, και Α. Θεοδωρόπουλος, Γεωγραφική βάση δεδομένων για τις λιμνοδεξαμενές στην Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 220 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1997.

[doc_id=432]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (40301 KB)