Φερτά υλικά σε υπονόμους - Εφαρμογή στο δίκτυο της Αθήνας

Δ. Ζαρρής, Φερτά υλικά σε υπονόμους - Εφαρμογή στο δίκτυο της Αθήνας, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

[doc_id=441]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (8842 KB)