Ανορθόδοξη στοχαστική επεξεργασία δενδροδακτυλίων με φυσικό υπόβαθρο

V. Klemeš, An unorthodox physically-based stochastic treatment of tree rings, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

[Ανορθόδοξη στοχαστική επεξεργασία δενδροδακτυλίων με φυσικό υπόβαθρο]

[doc_id=723]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: