Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας

Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, επιμέλεια Κ. Σαπουντζάκη, 61–88, doi:10.13140/RG.2.1.1640.7289, Gutenberg, Αθήνα, 2007.

[doc_id=797]

[Ελληνικά]

Παρατίθενται διάφοροι ορισμοί της ξηρασίας, ανάλογα με την επιστημονική οπτική και τις συνέπειες που προκαλούνται, καθώς και τα μεγέθη και οι παράμετροι που ποσοτικοποιούν την έντασή της. Επισκοπούνται οι αρχές και τεχνικές διαχείρισης της ξηρασίας και μελετάται ως ενδιαφέρον παράδειγμα η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε μια περίοδο έμμονης ξηρασίας.

PDF Πλήρες κείμενο (497 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1640.7289

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων