Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα, Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα, Νεοχώρι Καρδίτσας, doi:10.13140/RG.2.2.28694.14408, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καρδίτσας, 2001.

[doc_id=84]

[Ελληνικά]

Με βάση δεδομένα από τη λειτουργία του ταμιευτήρα Πλαστήρα εξάγονται μηνιαίες χρονοσειρές που αφορούν στα μεγέθη ισοζυγίου του ταμιευτήρα. Αναλύονται στατιστικά τα δεδομένα εισροών και μελετώνται τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Εξετάζονται οι δυνατότητες του ταμιευτήρα (ασφαλής απόληψη συναρτήσει της αξιοπιστίας και του δεσμευόμενου ρυθμιστικού όγκου) σε ένα πλαίσιο λειτουργίας του για την ικανοποίηση πολλαπλών σκοπών. Τέλος, γίνονται επισημάνσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του έργου.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28694.14408