Πολιτικές πιέσεις στη διαχείριση υδατικών πόρων: Επηρεάζουν τις προγνώσεις;

V. Klemeš, Political pressures in water resources management: Do they influence predictions?, International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology, and Water Resources Management, Prague, 2008.

[Πολιτικές πιέσεις στη διαχείριση υδατικών πόρων: Επηρεάζουν τις προγνώσεις;]

[doc_id=887]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3936 KB)