Προγράμματα προσομοίωσης της σχέσης βροχής-απορροής

Ι. Ναλμπάντης, Προγράμματα προσομοίωσης της σχέσης βροχής-απορροής, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1, Τεύχος 8, 106 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1992.

[doc_id=9]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (7204 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Τεχνικά Χρονικά, 24 (1-3), 43–52, 2004.