Γεωφυσικές χρονοσειρές και κλιματική αλλαγή - Η θεώρηση ενός σκεπτικιστή

V. Klemeš, Geophysical time series and climatic change - A skeptic's view, Geophysical Time Series Workshop, National Hydrology Research Centre, Environment Canada, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 1988.

[Γεωφυσικές χρονοσειρές και κλιματική αλλαγή - Η θεώρηση ενός σκεπτικιστή]

[doc_id=918]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: