Γιατί (και πως) να γράψουμε και να δημοσιεύσουμε ένα επιστημονικό άρθρο στην υδρολογία; (Προσκεκλημένη διάλεξη)

D. Koutsoyiannis, Why (and how) to write and publish a scientific paper in hydrology? (Invited lecture), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, European Geosciences Union, 2010.

[Γιατί (και πως) να γράψουμε και να δημοσιεύσουμε ένα επιστημονικό άρθρο στην υδρολογία; (Προσκεκλημένη διάλεξη)]

[doc_id=975]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/session/3172

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Hughes, D. A., K. V. Heal and C. Leduc, Improving the visibility of hydrological sciences from developing countries, Hydrological Sciences Journal, 10.1080/02626667.2014.938653, 2014.

Κατηγορίες: Σύστημα ισότιμης αξιολόγησης