Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3 – καταχωρημένα τεύχη

10 έγγραφα.

Research reports

 1. Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση Γ Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 41, 100 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=136]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μανδέλλος, Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 40, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=135]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Georgakakos, H. Yao, C. Demarchi, and M. Mullusky, Model development for simulation and optimisation of the Western Sterea Hellas hydrosystem, Evaluation of Management of the Water Resources of Sterea Hellas - Phase 3, Report 39, 239 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Ιανουάριος 1999.

  [Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης υδροσυστήματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας]

  [doc_id=134]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κουκουβίνος, και Α. Χριστοφίδης, Ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την υδρολογία, τις χρήσεις και τα έργα αξιοποίησης νερού, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 38, 50 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=133]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, και Ρ. Μαυροδήμου, Εκτίμηση υδατικών αναγκών, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 37, 63 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=132]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Ζαρρής, Ε. Ρόζος, και Δ. Σακελλαριάδης, Περιγραφή των υδατικών συστημάτων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 36, 160 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=131]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, Υδατικοί Πόροι, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 35, 54 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=130]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Μαυροδήμου, Γενικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακά δεδομένα, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 34, 64 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=129]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Μαυροδήμου, Δ. Ζαρρής, και Ε. Ρόζος, Επισκόπηση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 33, 65 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

  [doc_id=128]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Georgakakos, and H. Yao, The Acheloos-Thessalia Water Transfer: impact Assesment, Evaluation of Management of the Water Resources of Sterea Hellas - Phase 3, Ανάδοχος: Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, 102 pages, National Technical University of Athens, Δεκέμβριος 1997.

  [doc_id=400]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο