Διαχειριστική μελέτη Βοιωτικού Κηφισού και λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης

[proj_id=60]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1998–Δεκέμβριος 2000

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες