Αποτελέσματα αναζήτησης

3 έγγραφα.

Academic works

  1. Γ. Αντωνογιαννάκης, Β. Παπαλάμπρου, Α.-Γ. Πέττας, Α. Πυθαρούλιου, και Γ.-Κ. Σακκή, Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Νομού Αργολίδας, Εργασία μαθήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

    [doc_id=2068]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Ν.-Α. Γκουρνέλος, I. Διακάκης, Φ. Διακομόπουλος, και Φ. Ραΐσης, Αντιπλημμυρικά Έργα Νομού Αργολίδας, Εργασία μαθήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

    [doc_id=2067]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

  1. Σ. Γεροτόλιου, Μ. Ιμπάμπι, Γ.Τ. Μανώλης, και Ν.Π. Χελά, Σύνταξη προμελέτης μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον ποταμό Αχελώο, Εργασία μαθήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.

    [doc_id=2007]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο