Περί της εν Ελλάδι χρησιμοποιήσεως της ενεργείας πνοής ανέμου ως κινητηρίου δυνάμεως

P Santorinis, [No English title available], Technica Chronica, 195-196, 14–38, 1960.

[doc_id=1981]

[Greek]

PDF Full text (5436 KB)