Υδρολογική Μελέτη Πληµµυρών

N. Mamassis, K. Pipili, and D. Koutsoyiannis, [No English title available], , Contractor: Hellenic Centre for Marine Research, Athens, 2013.

[doc_id=2085]

[Greek]

PDF Full text (4886 KB)

Related project: Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του