Όμβριες καμπύλες - Τεχνική έκθεση

N. Mamassis, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, C. Andrikopoulos, E. Tsilimandos, and A. Radaios, [No English title available], , Commissioner: Specific Secreteriat of Water – Ministry of Environment, Energy and Climate Change, Contractor: ADT-OMEGA, 77 pages, April 2015.

[doc_id=1631]

[Greek]

PDF Full text (3261 KB)

Related project: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)