Η εμμονή και η επίδρασή της στο σχεδιασμό ταμιευτήρα

I. Nalbantis, [No English title available], Diploma thesis, 68 pages, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 1983.

[doc_id=526]

[Greek]