Η εμμονή και η επίδρασή της στο σχεδιασμό ταμιευτήρα

Ι. Ναλμπάντης, Η εμμονή και η επίδρασή της στο σχεδιασμό ταμιευτήρα, Διπλωματική εργασία, 68 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1983.

[doc_id=526]

[Ελληνικά]