Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

[proj_id=143]

Duration: January 2006–December 2006

Commissioned by: Ministry of Agricultural Development and Food

Contractor: ETME- Antoniou Peppas and Co.

Documents: