Μελέτες Διερεύνησης Προβλημάτων Άρδευσης και Δυνατότητας Κατασκευής Ταμιευτήρων Νομού Βοιωτίας

[proj_id=143]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2006–Δεκέμβριος 2006

Ανάθεση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ανάδοχος: Γραφείο Μελετών ΕΤΜΕ - Αντωνίου - Πέππας και Συνεργάτες

Έγγραφα: