Ταχεία συμπλήρωση κενών σε ελλιπή υδρομετεωρολογικά δεδομένα

C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A quick gap-filling of missing hydrometeorological data, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.22772.96641, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Ταχεία συμπλήρωση κενών σε ελλιπή υδρομετεωρολογικά δεδομένα]

[doc_id=1397]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1077 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22772.96641

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια