Πόσο πιθανή ήταν η πλημμυρική κατάκλυση της Μάνδρας; Προκαταρκτική ανάλυση αστικής πλημμυρικής κατάκλυσης

G. Markopoulos-Sarikas, C. Ntigkakis, P. Dimitriadis, G. Papadonikolaki, A. Efstratiadis, A. Stamou, and D. Koutsoyiannis, How probable was the flood inundation in Mandra? A preliminary urban flood inundation analysis, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17527-1, European Geosciences Union, 2018.

[Πόσο πιθανή ήταν η πλημμυρική κατάκλυση της Μάνδρας; Προκαταρκτική ανάλυση αστικής πλημμυρικής κατάκλυσης]

[doc_id=1786]

[Αγγλικά]

Ένα πρόσφατο γεγονός αστραπιαίας πλημμύρας στην περιοχή της Μάνδρας, δυτικά της Αθήνας, Ελλάδα, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποταμούς ταχείας ροής, και προκάλεσε πολλά θύματα και οικοονομικές ζημιές. Μετά από αυτό το περιστατικό, ξεκίνησε μια διαμάχη για το κατά πόσο τα ολέθρια αποτελέσματα οφείλονταν στην ακραία φύση του φαινομένου βροχόπτωσης ή στις φτωχές αντιπλημμυρικές υποδομές. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια προκαταρκτική ανάλυση της αστικής πλημμυρικής κατάκλυσης στην αυρύτερη περιοχή, λαμβάνοντ;ας υπόψη την αβεβαιότητα που εισάγουν η παροχή εισόδου, η τοπογρασία και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά. Τέλος, συζητούμε πώς τα υδραυλικά έργα θα μπορούσαν να μειώσουν τη σοβαρότητα του γεγονότος.

PDF Πλήρες κείμενο:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια